VERTAALDIENSTEN

De kenmerken van een goede vertaling
Om een goede vertaling tot stand te kunnen brengen zal er aandacht besteed moeten worden aan de volgende punt

-De vertaling van de tekst moet geschikt zijn voor het type tekst
-De inhoud van de brontaal naar de doeltaal moet op de juiste wijze worden overgebracht.
-De vertaling moet door een beëdigd tolk plaatsvinden die bij technische of juridische vertalingen de geschikte termen kan gebruiken.
-Culturele elementen in de tekst moeten op de juiste wijze worden omgezet.
-Technische teksten in bepaalde vakgebieden moeten door deskundige tolken worden vertaald.

Commerciële vertalingen 
Deze omvatten allerlei soorten vertalingen zoals commerciële vertalingen bij allerlei soorten handel en ondernemingen, commerciële documenten en certificaten, verslagen, notulen, onderzoek beschrijvingen, offertes, financiële transacties en de bij internationale handelsverrichtingen voorkomende soorten handelscorrespondentie.
Technische vertalingen 
Dit is een soort vertaling waarbij deskundigheid wordt vereist. Ze omvat wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen met betrekking tot zakelijke bijeenkomsten en andere activiteiten, gebruiksaanwijzingen, technische tekeningen of formules en technische procedures.
Juridische vertalingen 
Deze betreffen het Turkse rechtssysteem of het internationale recht en allerlei soorten juridische vertalingen die onder rechtelijke en ambtelijke voorschriften vallen.
Officiële vertalingen 
Dit zijn vertalingen die verricht worden door gecertificeerde professionele vertalers met de Turkse nationaliteit en die door een notaris worden bekrachtigd.
Wat is een apostille
Een apostille is een internationaal erkende extra waarmerking van de handtekening van de vertaler. In het geval van beëdigde vertalingen gaat het om een opgeplakt formuliertje met het stempel van de rechtbank en ondertekend door de griffier of een rechter, waarin staat dat de vertaler en zijn handtekening bij die rechtbank bekend zijn.
Bij de meeste rechtbanken is de procedure dat u (of een koerier die weet wat hij doet) de beëdigde vertaling voor een bepaald tijdstip inlevert en hem de volgende werkdag mag ophalen. Alles per post afhandelen kan soms dagen langer duren.
Bepaalde landen hebben traditioneel ingevoerd dat relevante ambassades of consulaten de geldigheid van alle buitenlandse documenten moeten verifiëren voordat deze lokaal geaccepteerd kunnen worden. Voorbeelden van dit soort documenten zijn geboortecertificaten, huwelijks- en overlijdensaktes en bepaalde vormen van commerciële akten. In 1961 is tijdens de Conventie van Den Haag de apostille geïntroduceerd als de officiële standaard voor het waarderen van buitenlandse documenten. In Turkije zul je merken dat plaatselijke beambten zullen verwachten dat je in het bezit bent van een apostille bij het voorleggen van ieder willekeurig officieel document dat oorspronkelijk afkomstig is van buiten Turkije (los van een vertaling van het document!).
Een apostille is een genummerd en gedateerd certificaat en wordt soms ook vergeleken met een ‘postzegel’ vanwege de maat en vorm. De apostille wordt door de uitgevende overheid aan een officiële kopie van het document bevestigd. Indien je een document, bijvoorbeeld je geboortecertificaat, gelegaliseerd moet hebben, is het noodzakelijk dat je dit met het verzoek voor een apostille toestuurt naar de desbetreffende overheidsinstelling in het land waar het document is uitgegeven. Je moet duidelijk specificeren dat je een apostille nodig hebt, want er zijn ook andere manieren om documenten te legaliseren. Een apostille is echter de enige optie die aan de vereisten van de Conventie van Den Haag voldoet en die tevens in Turkije geaccepteerd is.

Tevens bieden wij de volgende diensten:

 • schriftelijke en mondelinge vertaaldiensten
 • vertegenwoordiging bij juridische zaken
 • het opstellen van een testament
 • aanvragen van ikamet ( verblijfsvergunning )
 • aanvragen van een Turks rijbewijs
 • een bedrijf oprichten
 • aanvragen van een Tapu ( eigendomsakte )
 • aanvragen van een Iskan ( woonvergunning )
 • abonneren op nutsvoorzieningen
 • V.V.E opstarten
 • verzekering
 • motorvoertuig aankoop/verkoop
 • onroerend goed aankoop/verkoop